בחיבור למסורת הניקיון היסודי של הבתים לקראת החג, נצא לנקות עשרות מוקדים ברחבי המדינה.

date_1@2x.png