08.04.2022

יום נקיונות כלל ארצי פתוח לציבור במאות מוקדים בכל רחבי הארץ

:עדכנו אותי ברגע שההרשמה נפתחת

רשמנו אותך! נעדכן ברגע שתפתח מפת מנקים את הבית.