31.03.2023

יום נקיונות כלל ארצי פתוח לציבור במאות מוקדים בכל רחבי הארץ