יום נקיונות כלל ארצי פתוח לציבור בעשרות מוקדים בכל רחבי הארץ

2021 מנקים את הבית ©